ATPTest

Základní představení ATP testu

ATP test (nebo také bioluminiscenční test) je ve své podstatě systém monitoringu úrovně hygieny, tj. zpravidla sledování efektivity čištění a sanitace. ATP test je třeba chápat jako TEST ZNEČIŠTĚNÍ, neboť ukazuje přítomnost organické hmoty, která slouží jako substrát pro zachycení mikroorganismů, živná půda pro jejich růst a zároveň jejich ochrana před působením desinfekčních prostředků. Když si uvědomíme, že cílem čištění výrobního zařízení je odstranit veškeré tyto nečistoty, je ATP test ideálním způsobem kontroly úspěšnosti čisticích procesů. ATP test je dnes díky své vysoké citlivosti, velké šíři aplikací a jednoduchosti použití nejrozšířenější a obecně akceptovanou provozní metodou.

Na těchto stránkách Vám představujeme SystemSURE – systém detekce ATP od firmy Hygiena, který nabízí moderní a snadno použitelné řešení pro firmy hledající zajištění hygienického stavu svých výrobních prostor.

SystemSURE umožňuje
  • Průběžné sledování čistoty povrchů výrobního zařízení
  • Sledování kvality oplachové vody a provozní vody
  • Provedení okamžité nápravné akce
  • Zařazení kontroly čistoty do systému HACCP/ISO
  • Snížení množství používaných tradičních mikrobiologických testů
  • Zlepšení hygieny provozu a ověření práce pracovníků provádějících sanitaci
  • Záznam a dohledatelnost výsledků testů, uplatnění změn a prokázání souladu s HACCP, SSOP a průmyslovými standardy
  • Optimalizace použití sanitačních chemikálií a sanitačních postupů
  • Ochrana značky a pověsti firmy zvýšením kvality a zamezení vracení produktů
Provedení testu

ATP test vždy vyžaduje 2 základní složky – jednorázový testovací přípravek a měřicí přístroj (tzv. luminometr). Testovacím přípravkem se provede odběr vzorku a zároveň obsahuje potřebný reagent. V luminometru se pak test změří a zobrazí se výsledek. Celý test tak zpravidla nezabere více než 1 minutu.

Výběr a zavedení ATP testu

Z výběru a zavádění ATP testu nemusíte mít strach. Se vším Vám poradíme a pomůžeme – podívejte se na stránku Nebojte se zavádění ATP testu.

Další informace pro rozhodování