ATPTest

Aplikace – provozní voda a roztoky

I v nepotravinářských odvětvích průmyslu bývá důležité sledovat aktuální stav vody (např. v chladicích systémech) a vodných roztoků používaných v různých lázních, kde mikrobiální znečištění negativně ovlivňuje primární funkci kapaliny a může vést např. k zanášení filtrů nebo nutnosti vyměnit celou náplň lázně. 

Test okamžitě zjistí úroveň mikrobiální kontaminace v kapalině (někdy označované jako „oživení“) a umožňuje okamžitou nápravnou akci. Optimalizuje tak použití biocidních přípravků a zaručuje včasnou diagnostiku problémů. Umožňuje také správnou volbu intervalů pro výměnu náplní, sanitaci atd.

Pomocí testů AquaSnap Total a AquaSnap Free je možné také okamžitě sledovat účinnost dávkovaných biocidů. Celý provozní systém je tak prokazatelně pod kontrolou.

V případech, kdy je zapotřebí sledovat kapaliny s vyšší úrovní čistoty, nebo složení lázně neumožňuje správnou funkci testu, je třeba zařadit jednoduchou filtraci (viz postup Aplikace – voda s filtrací).

Postup:
  • Odebrat vodu pomocí odběrové špičky
  • Aktivovat a protřepat
  • Změřit
Délka testu:
  • cca 30-40 vteřin
Test:
  • AquaSnap – specializovaný test na kontrolu oplachové vody
Použití:
  • Sledování chladicích systémů
  • Sledování průmyslových lázní
  • apod.