ATPTest

Aplikace – výplachová voda

Výplachová voda po sanitaci

V případě uzavřených potrubních systémů, kde není možné provádět stěr z povrchu, se s výhodou používá test výplachové vody. Z posledního výplachu se odebere zbytková voda, která vykapává na konci potrubí. Odběrová špička, která je součástí testovacího přípravku, odebere 0,1 ml vody.

Test zjistí přítomnost organických nečistot, které se uvolňují do oplachové vody uvnitř nepřístupných systémů (zbytky produktu, biofilmy, mikroorganismy atd.) a které by po špatně provedeném čištění mohly sloužit jako útočiště a živná půda pro růst kontaminujících mikroorganismů.

Postup:
  • Odebrat vodu pomocí odběrové špičky
  • Aktivovat a protřepat
  • Změřit
Délka testu:
  • cca 30-40 vteřin
Test:
  • AquaSnap – specializovaný test na kontrolu oplachové vody
Použití:
  • Potravinářské provozy pracující s potrubními systémy (mlékárenské, nápojářské, pivovarské)
  • Monitoring pitné vody před vstupem do výroby
  • Sledování chladicích systémů
  • Sledování průmyslových lázní
  • apod.
AquaSnap_Pair_2