ATPTest

Výběr testů MicroSnap

Testy MicroSnap jsou speciální skupinou testů, které slouží k rychlému mikrobiálnímu rozboru. Jedná se o tzv. bioluminogenní testy, založené na měření ATP.

Společné vlastnosti testů
  • Výsledek testu je k dispozici během jedné směny (inkubace testu 6-8 h podle typu)
  • Testy umožňují stanovení základních parametrů ve vzorcích stěrů, kapalin a produktů
  • Test se skládá vždy ze dvou přípravků – pomnožovacího a detekčního
  • Pomnožovací přípravek slouží k odběru vzorku a inkubaci ve speciálním médiu
  • Detekční přípravek se pak používá ke změření výsledku v luminometru
Potřebné vybavení
Varianty

MicroSnap Total –  Stanovení CPM (více zde)
MicroSnap EB – Stanovení enterobakterií (více zde)
MicroSnap Coliform –  Stanovení koliformů (více zde)
MicroSnap E.coli – Stanovení E.coli (Ideálně v kombinaci s MicroSnap Coliform pro společné pomnožení v jednom přípravku) (více zde)